Leveringsvoorwaarden

Klantenservice

Verzendkosten
Bij bestellingen binnen Nederland rekenen wij € 4.95 verzendkosten. Bij bedragen hoger dan 50 euro berekenen wij geen verzendkosten. U kunt de bestelling ook gratis ophalen bij onze winkel in Haarlem. Josh sieraden worden gratis verzonden, deze gaan immers door de brievenbus. Voor bestellingen buiten Nederland, rekenen wij extra verzendkosten.
Betaalmogelijkheden
1. Vooraf overmaken
2. IDEAL
Telefonisch bereikbaar
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u ons altijd bereiken via haarlem@charlston.nl of bel naar 023-5423677. Wij zijn bereikbaar tijdens onze winkel-openingstijden: 
Ma 13:00 – 18:00
Di-Vr 10:00 – 18:00
Za 10:00 - 17:30
Zo  praktisch iedere zondag zijn we open van 12:00-17:00

Pakketberzorging door PostNL
Al onze pakketten worden verstuurd door PostNL. Is uw bestelling voor 16:00 binnen, betaald via iDEAL en op voorraad, dan wordt het dezelfde (werk)dag nog opgehaald door PostNL. In de regel betekent dit dat u uw pakket de volgende dag in huis heeft.

Retour zenden
Mocht uw bestelling niet bevallen, dan kunt u uw bestelling binnen 14 dagen retour sturen. De bestelling dient op eigen kosten terug gezonden te worden en de retourkosten kunnen niet bij Charlston geclaimd worden (deze is voor rekening van de klant).
U kunt uw artikelen retourneren aan: 
Charlston Time Trends Design
Afdeling: retouren
Grote Houtstraat 142b
2011SV  Haarlem
Sluit a.u.b. uw factuur en de retourkaart bij zodat wij uw retour correct kunnen afhandelen. U kunt de producten natuurlijk ook retour brengen in de winkel tijdens onze winkelopeningstijden.

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Charlston afsluit. Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. Klik hier voor de algemene voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Charlston afsluit. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Bestellen

U kunt bestellen via een van de websites Charlston of telefonisch tijdens winkelopeningstijden. Een bestelling is niet geldig indien Charlston uw adres niet eenduidig kan vaststellen. In individuele gevallen kan Charlston besluiten om bestellingen te weigeren. Charlston zal een dergelijk besluit, op uw verzoek, motiveren.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. Charlston is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op haar websites of in haar mailings.

Garantie

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Gemaakte verzendkosten door u gemaakt worden niet vergoed. Vervangen of gerepareerde artikelen worden gratis naar u verzonden.

Afleveringen

Heeft u een bestelling geplaatst voor het leveren van artikelen, dan zorgt Charlston ervoor, dat het pakje bij u wordt thuisbezorgd.

Charlston doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden te realiseren. De aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is. Indien aflevering binnen dertig dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde. Charlston  is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen.

Charlston verstuurt uw pakket naar het door uw opgegeven adres. Mocht het adres dat u heeft opgegeven niet juist zijn, dan is Charlston niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden. De door Charlston verzonden pakket en factuur worden geacht juist te zijn indien u niet binnen dertig dagen na ontvangst hiervan laat weten het niet eens te zijn.

Verzendkosten

Afhankelijk van uw bestelling kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht.

Retourneren

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen of per mail naar haarlem@charlston.nl. Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

Charlston Time Trends Design.
Grote Houtstraat 142b
2011SV  Haarlem

U kunt de producten retour brengen in de winkel op tijdens winkelopeningstijden. Uw kunt de producten ook per post retourneren. Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht.

U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:

Het artikel was speciaal voor u (op maat) gemaakt.

Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt.

Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken.

Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Chikado BV niet als een beschadigde verpakking beschouwd).

Betaling

U kunt u bestelling via de website direct betalen met iDEAL. U kunt iDEAL gebruiken als u internetbankiert bij ABN AMRO, Postbank, Rabobank of SNS Bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Voor meer informatie over iDEAL, zie www.ideal.nl.

Indien u niet wenst te betalen met iDEAL, kunt u ook het bedrag naar onze rekening overmaken. Nadat wij de betaling hebben ontvangen, zullen de producten worden verstuurd.

Aansprakelijkheid

Charlston  is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan Charlston is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Charlston komt. Charlston  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar websites of in haar mailings.

Charlston is niet aansprakelijk voor schade tenzij Charlston aansprakelijk is op grond van enige dwingendrechtelijke bepaling (productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek). In dat geval komt uw schade voor vergoeding in aanmerking.  Zuivere vermogensschade en immateriële schade worden niet vergoed.

U vrijwaart Charlston tegen vorderingen uit welken hoofde ook jegens Charlston van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij Charlston hebt besteld, tenzij u aantoont dat Charlston voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

Charlston is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Charlston gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Charlston,tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Charlston, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import- of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Charlston. U dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van Charlston.

Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van Chikado BV, respectievelijk behoren tot het Charlston BV en/of die door Charlston bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen u en Charlston worden gebruikt en die door u tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op bovenstaande bepalingen onder het kopje "Aansprakelijkheid" beroepen.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Charlston klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Charlston , de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Charlston verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit via mail kenbaar maken.

Niet tevreden?

Indien u niet tevreden bent over onze producten of diensten, neem dan binnen redelijke termijn contact op met ons via mail of telefoon. Charlston zal uw klacht zo spoedig mogelijk na ontvangst afhandelen.